Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8605 f057 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialovesweets lovesweets

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel vialovesweets lovesweets
Reposted frommademoiselle-j mademoiselle-j viaballet ballet
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamissyseepy missyseepy
2841 0c89
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viatwice twice
5689 5749
Judy Garland in Presenting Lily Mars, 1943
3868 f5cc
Reposted frompffft pffft viamissyseepy missyseepy
Ludzie mówią. Mówią za dużo. Mówią bezładnie. Mówią o sobie nawzajem, za swoimi plecami. Mówią, kto komu wisi pieniądze, kto kogo ostatnio wypierdolił z interesu. Mówią, kto jest słaby, gdzie jest słaby, kiedy stał się słaby. Mówią o tym, co inni mówią o innych. Mówią o tym, kto się z kim rucha. Kto kogo zdradził. Kto kogo porzucił. Mówią, aby mówić. Mówią, mówią i mówią. Piją po to, aby mówić jeszcze więcej. Jeszcze głupiej. Informacje przeciekają przez nich, lecą im z oczu, z uszu, spomiędzy nóg. Nieistotne i istotne. Te powszechnie wiadome i te poufne. Wciąż mówią. Mówią, dopóki nie padną. Mówią po to, aby za chwilę powiedzieć jeszcze więcej. Mówienie ich podnieca, rozszerza ich źrenice, przyśpiesza oddech, zwilża śluzówki. Gdy jest połączone z byciem słuchanym, wtedy staje się lepsze i ważniejsze niż seks. Lepsze i ważniejsze, bo bardziej ekonomiczne. Mówienie różni się od seksu zdecydowanie korzystniejszym stosunkiem energii zainwestowanej do energii uzyskanej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
Niektórzy ludzie uważają, że luksus jest przeciwieństwem biedy. Ale tak nie jest. Jest przeciwieństwem wulgarności.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
3368 5718 500
6682 cf78
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudaizia rudaizia
5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss vialugola lugola
9106 1915
A ja mówię - pani Jadziu, bardzo proszę, niech pani nie umiera z miłości. Przecież ja i tak nie potrafię tego opisać. 
— H. Krall
Reposted fromulotnosc ulotnosc viacytaty cytaty
2641 31ea 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwarze twarze
4239 d0d5 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
9801 fc0a 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Reposted frombluuu bluuu viahermina hermina
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viahermina hermina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl