Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4937 febf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiischa miischa
3982 15b5
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy viaweightless weightless
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viadefetyzm defetyzm
1904 0ba1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarudaizia rudaizia
0567 5c20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudaizia rudaizia
Kiedyś byliśmy w ciągłym ruchu. Kreowanie własnego życia w świecie wirtualnym jest dużo łatwiejsze niż w rzeczywistości. Staliśmy się biernymi konsumentami cudzych wytworów. Świat wirtualny zabija kreatywność, a my stajemy się nudni. Codzienność jest nudna.
— P. G. Zimbardo
Reposted frommrrru mrrru viacytaty cytaty
6701 ecf5 500
cudo znalezione wczesnym rankiem w przejściu podziemnym miasta B. w biegu na autobus ;)
Reposted fromraita raita viaxopolly xopolly
 A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle. 
— Czyli jeszcze prawdziwi faceci nie wyginęli
Reposted fromemptyspacess emptyspacess viacytaty cytaty
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaoverthinking overthinking
8073 f022 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaohhmarigold ohhmarigold
Reposted frombluuu bluuu vialugola lugola
2879 360d
Reposted frommartynkowa martynkowa viaohhmarigold ohhmarigold
4618 aadd

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta vialugola lugola
Po cóż iść za tropem tego, co się już skończyło?
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viacytaty cytaty
8012 0290
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viatwarze twarze
8265 0b8f 500
Reposted frometerycznie eterycznie viatwarze twarze
Zazdrość nie jest wyrazem miłości, ale wzmożoną manifestacją instynktu posiadania. Bardzo łatwo nazywać miłością ciężkie patologie, takie jak na przykład obsesja zawładnięcia ciałem i myślami drugiej osoby z jednoczesnym pozbawieniem jej wolności.
— E.E. Schmitt, Napój miłosny
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
8532 af6a 500
Reposted frompeper peper viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl